woensdag, 26. juli 2006 - 20:25

Archeologische vondst Gouda

Gouda

Bij werkzaamheden op de Groeneweg voor de aanleg van een nieuwe riolering zijn archeologen gestuit op de oude stadsmuur van Gouda, uit de 14e eeuw. Met deze vondst kan nu de loop van de stadsmuur aan de oostkant van de stad gevolgd worden. De muur ligt vlak naast het wandelpad door het Houtmansplantsoen, op een diepte van ongeveer 40 cm beneden het maaiveld.

Het gaat om een stuk muur met een dikte van 85 cm aan de bovenkant en 1,20 m aan de onderkant. Die onderkant zit op een diepte van meer dan 2 meter beneden maaiveld, hoe diep precies is nog niet vastgesteld. Tegen de zijkant van de muur is, met andere stenen, een extra stuk muur gemetseld. Of het hier gaat om een steunbeer of om een reparatie of opvulling is niet helemaal duidelijk, dit zal de komende weken uitgezocht worden. Ook de precieze datering van dit stuk muur moet nog bepaald worden.

De stadsmuur is op dit moment niet meer te zien. Het geheel is weer gedicht. Het werk aan de riolering moest netjes opgeleverd worden voordat de bouwvakvakantie begon. De verwachting is dat bij het vervolg van de werkzaamheden er meer gelegenheid zal zijn een blik te slaan op de mogelijke vondst van andere delen van de oude stadsmuur.
Provincie:
Tag(s):