maandag, 18. december 2006 - 8:56

CDA wil agressiecoach voor lastige bijstandscliënten

Den Haag

Haags CDA raadslid Aline Pastoor heeft vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel gedaan voor een agressiecoach. Het CDA wil dat agressieve bijstandscliënten ook daadwerkelijk hun leven beteren en niet worden gekort op hun uitkering wanneer ze uit hun slof schieten.

Het CDA wil dat agressieve bijstandscliënten ook daadwerkelijk hun leven beteren. Deze coach moet cliënten die agressief zijn uitgevallen naar medewerkers sociale vaardigheden aanleren. Het gaat in Den Haag jaarlijks om ongeveer 300 incidenten.

Het CDA wil dat per wijkkantoor één of meerdere agressiecoach(en) worden opgeleid die cliënten met ‘herhaald agressief gedrag’ gaan begeleiden. Niet alleen moet het agressieve gedrag tegenover ambtenaren worden verminderd. Ook moet de kans op werk toenemen. CDA raadslid Aline Pastoor: “geen enkele werkgever zit immers te wachten op medewerkers met een kort lontje�.


Dit voorstel is nieuw en een aanvulling op de aanpak van agressie ten opzichte van ambtenaren. Ambtenaren worden al getraind om agressie op de werkvloer aan te pakken. Met dit voorstel worden bijstandcliënten die in herhaling vallen ook daadwerkelijk begeleid naar werk. Het korten op de uitkering is een goede prikkel, maar leidt veelal niet tot een verandering in gedrag.

Het CDA wil met dit voorstel een bijdrage leveren aan het vergroten van de kansen op werk voor Hagenaars in de bijstand. Het CDA is van mening dat werk voor iedere Hagenaar van groot belang is voor persoonlijke ontwikkeling én een solidaire stad.
Provincie:
Tag(s):