woensdag, 13. december 2006 - 19:25

Directeur Bureau Jeugdzorg Utrecht nog niet aan de slag

Utrecht

De provincie Utrecht gaf Bureau Jeugdzorg Utrecht eerder een aanwijzing om een interim directeur aan te stellen om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. Bureau Jeugdzorg Utrecht was het hier niet mee eens en spande een rechtzaak aan. De rechter heeft geconstateerd dat er ernstige knelpunten zijn bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en dat het goed is dat de provincie haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen, maar oordeelde op juridische gronden, dat de aanwijzing onvoldoende gemotiveerd is.

De zorgelijke resultaten uit een eerder verschenen doelmatigheidsonderzoek binnen de Utrechtse Jeugdzorg waren voor de provincie aanleiding om de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Utrecht op te dragen met een verbeterplan te komen. Zowel het eerste als het tweede ingediende plan bevatte volgens gedeputeerde staten onvoldoende heldere en afdwingbare afspraken. GS heeft hierdoor niet het vertrouwen dat Bureau Jeugdzorg Utrecht haar wettelijke verplichtingen op het gebied van o.a. wachtlijsten, management en informatievoorziening binnen afzienbare termijn en afdoende zal nakomen.

De rechter heeft in deze voorlopige voorziening procedure geoordeeld dat deze aanwijzing nader gemotiveerd moet worden. Het is de eerste keer dat een provincie gebruik maakt van haar wettelijke bevoegdheid om een (interim) directeur aan te stellen.

"Het gezamenlijk doel is en blijft om jongeren en hun ouders sneller en beter te helpen, aldus mevrouw Kamp namens gedeputeerde staten "Overigens heeft ook de rechter geconstateerd dat er ernstige problemen zijn bij BJU en dat het goed is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen". "Wij willen benadrukken dat de door ons voorgestelde maatregel niets te maken heeft met het functioneren van de medewerkers van BJU. Uit het doelmatigheidsonderzoek blijkt juist dat deze medewerkers een zeer gemotiveerde groep professionals is die zich volledig inzet voor de jeugd in de provincie Utrecht. "Dat waarderen wij zeer".
Provincie:
Tag(s):