maandag, 21. augustus 2006 - 15:02

Fontein Westdam verhuist naar Stationspark Woerden

Woerden

Het kunstwerk op de Westdam, de oranje fontein, verhuist naar het park aan de Stationsweg. Het kunstwerk krijgt hier een nieuwe vaste plaats. In het najaar wordt het parkje opgeknapt. De dichtbegroeide perken worden flink gesnoeid waardoor licht en lucht meer ruimte krijgen. Sfeervolle verlichting moet er voor zorg dragen dat de fontein ook ’s avonds in het oog zal springen.

De verplaatsing van het kunstwerk is noodzakelijk in verband met de wegwerkzaamheden aan de Westdam. De Westdam wordt, als onderdeel van de centrumring, heringericht.
Deze werkzaamheden gaan begin 2007 van start.
Provincie:
Tag(s):