zaterdag, 26. augustus 2006 - 8:36

Gedeputeerde op werkstage bij jonge boer

Spankeren

"Natuur hóéft geen bedreiging te zijn voor landbouw�, daarvan heeft gedeputeerde Harry Keereweer boer Timo Burgers kunnen overtuigen. Keereweer was donderdag op werkstage op het bedrijf van de jonge boer in Spankeren, bij Dieren. Burgers is voorzitter van het Gelders Agrarisch Jongerenkontakt (GAJK) en vertegenwoordigt in die functie 1.350 jonge agrariërs.

Zijn bedrijf met koeien en varkens ligt midden in de Soerense Poort. Dit gebied is door de provincie aangewezen als ecologische verbindingszone, een van de acht gebieden waar (landbouw)gronden moeten worden omgevormd tot natuur zodat een verbinding tussen verschillende natuurgebieden ontstaat.

Tussen het uitmesten van de stallen, het melken en het voeren van de varkens praten Burgers en Keereweer over het evenwicht tussen landbouw en natuur in Gelderland, met name in de Soerense Poort. “Veel boeren in ecologische zones zijn bang dat ze hun land niet meer agrarisch kunnen gebruiken, voelen zich bedreigd door de natuur�, zegt Keereweer aan het einde van de dag. Hij heeft begrip voor deze angst. “Jonge, ambitieuze boeren willen uitbreiden, en zich niet beperkt voelen door oprukkende natuur.�

Voor agrariërs aan het einde van hun werkzame leven, die geen opvolging hebben en rondlopen met plannen om af te bouwen, is het afstoten van land voor natuurontwikkeling vaak een uitkomst. Ook boeren die het moeilijk hebben, vinden een nieuwe inkomstenbron door hun land definitief om te zetten in een particulier natuurgebied.

Met Burgers en zijn bedrijf gaat het echter uitstekend. De jonge boer heeft zijn bedrijf in korte tijd flink uitgebreid en is trots op wat hij tot stand heeft gebracht. Vandaar dat Keereweer heeft toegezegd te gaan zoeken naar andere plaatsen binnen de Soerense Poort, waar natuur meer ruimte kan krijgen.

Burgers heeft zijn zorg kunnen uiten over de prijsopdrijving van de schaarse nog beschikbare landbouwgrond. Doordat het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) namens het Rijk landbouwgrond opkoopt voor natuurontwikkeling, wordt de prijs hoger, zo vreest hij. Het BBL koopt echter op volgens strikt marktconforme prijzen, dus die vrees is volgens Keere-weer ongegrond.

Keereweer heeft met de agrariër gesproken over de mogelijkheden die medegebruik van landbouwgronden door herten biedt. Het Gelders beleid is erop gericht van de Soerense Poort een leefgebied van het edelhert te maken. In de landbouwenclave Uddel-Elspeet midden op de Veluwe heb-ben agrariërs hier goede ervaringen mee. De schade die herten eventueel veroorzaken, wordt door het Rijk vergoed. Timo Burgers staat wat huive-rig tegenover herten op zijn land, maar gaat het medegebruik in overweging nemen. Hij denkt er wel uit te komen met de provincie: “We hebben allebei onze standpunten en gelukkig is er veel begrip voor elkaars situatie; de gedeputeerde heeft beleid waar hij in gelooft en ik wil boeren. Ik denk dat we elkaar wel tegemoet kunnen komen.�

“Het was een waardevolle dag. Ik weet nu heel veel over zwangere koeien�, lacht Harry Keereweer. Hij heeft genoten van de discussie met de boer aan de keukentafel over hoe binnen de landbouw ruimte is te maken voor natuurontwikkeling. “Het is prettig om te merken dat boeren ten behoeve van de natuur best een stapje terug willen doen als ook de bestuurders willen meedenken vanuit de positie van de boer�, zegt de gedeputeerde.

Na een dag die om zeven uur begon met de vroege melkronde, kunnen nu eindelijk de overall en de laarzen uit. Het pak en de dienstauto wachten voor een bijeenkomst met gedeputeerde Pieter Lokker van provincie Utrecht en medewerkers van de Utrecht en Gelderland van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Over plattelandsvernieuwing. Alweer.
Provincie:
Tag(s):