woensdag, 25. januari 2006 - 10:14

Geen relatie kanker en milieu in Nijmegen-West

Nijmegen/Beuningen

De gemeente Nijmegen en Beuningen gaan niet verder met de analyses van het aantal kankergevallen in Nijmegen-West en Weurt. Na tien jaar van onderzoeken is namelijk geen relatie aangetoond tussen het milieu en het aantal gevallen van kanker in dit gebied.

Het geld voor onderzoeken wordt voortaan besteed aan maatregelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Ook zal periodiek het aantal kankergevallen in Nijmegen worden gevolgd.

Bewoners in Weurt en Nijmegen-West maken zich al jaren zorgen over het aantal gevallen van kanker in dit gebied. Daarom zijn de gemeente Nijmegen en Beuningen in 1994 gestart met een serie gezondheids- en milieuonderzoeken.

Sinds 1994 zijn vier analyses uitgevoerd en gepresenteerd. Tien jaar later blijkt dat geen enkel onderzoek de oorzaak van het aantal kankergevallen kan aantonen in dit deel van Nijmegen en Weurt.

Beide gemeenten doen er wel alles aan om de risico’s voor de gezondheid te verkleinen. Het vergunningenbeleid voor bedrijven is aangescherpt en de luchtkwaliteit in het gebied wordt permanent gemeten.

Het gebied Nijmegen-West en Weurt wordt ook meegenomen in de vierjaarlijkse gezondheidsonderzoeken die de GGD Regio Nijmegen houdt in Nijmegen. Deze onderzoeken laten zien welke ziekten veel voorkomen en wat invloed is van leefstijlen op de algemene gezondheid. De gemeente wil de resultaten gebruiken voor concrete maatregelen op het gebied van de volksgezondheid.

Beuningen en Nijmegen hebben de resultaten inmiddels besproken met de betrokken belangenorganisaties. Op verzoek van de belangenorganisaties zullen beide gemeenten het IKO periodiek verzoeken cijfers over kankergevallen beschikbaar te stellen.
Provincie:
Tag(s):