donderdag, 12. oktober 2006 - 15:15

Gemeente en voetbalvereniging zetten niemand buitenspel

Heerenveen

De gemeente Heerenveen en voetbalvereniging sc Heerenveen starten in november 2006 met een lokale pilot van het landelijke werkgelegenheidsproject ‘Niemand buitenspel’. Bij de pilot worden in Heerenveen in drie jaar tijd 70 werkzoekenden met een Bijstandsuitkering gecoacht en mogelijk gekoppeld aan bedrijven die aan sc Heerenveen verbonden zijn.

Het project ‘Niemand buitenspel’ is een landelijk project waarbij meerdere gemeenten, voetbalverenigingen en de Stichting Meer dan Voetbal van de KNVB betrokken zijn.
De gemeente Heerenveen is de eerste gemeente die met dit project start.
Werkzoekenden met een WWB-uitkering nemen deel aan een coachingstraject om zo tot een goede match te komen met één van de werkgevers. Tijdens het traject wordt aandacht besteed aan talentontwikkeling, sollicitatiebegeleiding en arbeidsbemiddeling.
Het project loopt tot 1 september 2009. In oktober 2006 worden de voorbereidingen getroffen, zodat een maand later van start kan worden gegaan met de kandidaten.
De gemeente Heerenveen levert ongeveer 70 werkzoekenden voor het project. Verwacht wordt dat in drie jaar 55% van de kandidaten werk vindt van minimaal zes maanden.

Het werkgelegenheidsproject sluit goed aan bij het actieve re-integratiebeleid van de gemeente Heerenveen.
Heerenveen wil mensen met een uitkering zo snel mogelijk begeleiden naar regulier werk. Het opdoen van werkervaring en een actieve begeleiding maken daar onderdeel van uit.

In Heerenveen wordt samengewerkt door Radar Advies (bureau voor sociale vraagstukken te Amsterdam), het Centrum voor werk en Inkomen (CWI), de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Heerenveen en sc Heerenveen.
Sc Heerenveen is vanaf de start bij de ontwikkeling van het project betrokken en toont zich zeer enthousiast.
De club is zich bewust van haar rol binnen de gemeenschap en voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk en betrokken. Het netwerk van sc Heerenveen, waaronder sponsoren en de Ondernemers Sociëteit Sportclub Heerenveen, wordt benut om arbeidsplaatsen te verwerven.
Provincie:
Tag(s):