donderdag, 23. maart 2006 - 13:05

Gemeente in het gelijk gesteld

Zeist

Het Hof Amsterdam heeft in haar arrest geconcludeerd dat de gemeente Utrecht kabelexploitant Casema mag houden aan de tariefsafspraken voor de programmapakketten op het kabelnet. De gemeente heeft een jaar geleden tegen Casema een juridische procedure gevoerd om Casema te dwingen de eenzijdig sterk verhoogde tarieven terug te draaien.

Casema meent dat de gemeente door nieuwe (media) wetgeving geen beperkingen mag stellen, ook al zijn die contractueel vastgelegd. De rechtbank van Utrecht oordeelde eerder in het kort geding, dat de nieuwe wetgeving niet als argument gehanteerd kan worden en dat Casema zich aan het contract moet houden en het teveel geïnde abonnementsgeld aan de klanten moet restitueren.

De inwoners van de gemeente Zeist hebben in dit verband vorig jaar bij de facturering door Casema het teveel betaalde reeds terugontvangen of er heeft een verrekening met voorschotten plaatsgevonden. De tarieven die de abonnees in de gemeente Zeist nu betalen zijn door de gemeente gecontroleerd en correct bevonden.
Provincie:
Tag(s):