woensdag, 20. december 2006 - 14:04

Gewaardeerde bijdrage huisartsen in laatste levensfase in gevaar

Amsterdam

De huisarts speelt in Nederland een centrale rol waar het gaat om zorg in de laatste levensfase. De meeste mensen in Nederland overlijden namelijk bij voorkeur thuis. Maar kan deze centrale rol ook in de toekomst nog bij de huisarts blijven liggen? Sander Borgsteede interviewde huisartsen en patiënten in huisartsenpraktijken door het hele land. Hij promoveert op 22 december aan VU medisch centrum in Amsterdam.

Borgsteede onderzocht diverse aspecten van de huisartsenzorg in de laatste levensfase. Uit dertig gesprekken met patiënten en hun huisarts bleek dat patiënten én huisartsen de beschikbaarheid van de huisarts voor huisbezoeken (ook buiten kantooruren) en medische deskundigheid belangrijk vonden.

Patiënten willen graag een huisarts die hen aandacht geeft en die verleden en heden van de patiënt heeft meegemaakt. Dat laatste zal moeilijker worden wanneer huisartsen meer parttime werken en minder tijd hebben voor huisbezoeken. De komende jaren zullen minder huisartsen voor meer patiënten moeten zorgen. Hierdoor komen thuisbezoeken als eerste onder druk te staan.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat bij 73% van de patiënten pijn behandeld werd met pijnstillers. Opvallend was dat bijna de helft van de patiënten met sterke pijnstillers géén laxeermiddel kreeg voorgeschreven, terwijl hier duidelijke richtlijnen voor zijn.

Verder vinden huisartsen het moeilijk om het moment te bepalen om over euthanasie te beginnen en ook vragen ze zich af wie dit ter sprake moet brengen; zij of de patiënt. Volgens Borgsteede is een maatschappelijke discussie over huisartsenzorg in de laatste levensfase gewenst om ook in de toekomst een goede kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te kunnen blijven geven.
Provincie:
Tag(s):