zaterdag, 2. december 2006 - 0:10

Grensoverschrijdende hoogwateroefening in 2008

Een grote, grensoverschrijdende hoogwateroefening in april 2008. Daarmee moet de in gang gezette samenwerking tussen de betrokken Duitse en Nederlandse organisaties en overheden worden ingebed in iedere organisatie. Dat is een van de conclusies aan het einde van het symposium VIKING op donderdag 30 november in het Duitse Kleef.

Het symposium was voor Duitse en Nederlandse bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen en hulpdiensten en markeerde het einde van het programma VIKING.

Commisaris van de Koningin Clemens Cornielje benadrukte in zijn openingsspeech het belang van adequaat handelen bij een dreigende overstroming en de afstemming hiervan met onze Duitse buren. Hij kondigde aan dat hiervoor in april 2008 weer een multidisciplinaire hoogwateroefening wordt gehouden.

VIKING verbetert de informatievoorziening tijdens hoogwater voor overheden, waterschappen en hulpverleners in Nordrhein-Westfalen en Gelderland. Draaiboeken en communicatiesystemen voor rampenbestrijding sluiten door VikingVIKING voortaan beternaadloos op elkaar aan. Het programma heeft de Innovatieprijs 2006 van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen.

In 2008 bestrijden alle betrokkenen de (oefen)ramp vanaf hun eigen werkplek, waardoor de simulatie een realistischer karakter krijgt. De oefening in mei stond meer in het teken van kennismaking, daarom kwamen toen alle betrokkenen bijeen op een oefenlocatie in de kazernes in ’t Harde.

Tijdens het programma VIKING hebben de organisaties kennisgemaakt met elkaars processen, procedures en werkwijzen. Dit heeft geleid tot allerlei afspraken op werkniveau. Die afspraken moeten vóór de volgende oefening een plaats krijgen in de organisaties, informatiesystemen en deeloefeningen.
Provincie:
Tag(s):