donderdag, 12. oktober 2006 - 15:54

Interne gemeentelijke bezuinigingen verlopen goed

Groningen

De bezuinigingen binnen de eigen gemeentelijke organisatie verlopen goed, maar de laatste loodjes wegen wel duidelijk het zwaarst. Op 1 september jl. was 85% van de geplande bezuinigingen voor de periode 2004-2006 gerealiseerd en was 81% van de geplande formatiereductie tot stand gebracht. Een goede tussenstand, maar om de 100% te halen zal de gemeente de komende tijd nog flink aan de bak moeten.

De gemeente zal met name extra aandacht moeten besteden aan de laatste groep medewerkers die door opheffing van de functie herplaatst moeten worden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage over de interne bezuinigingen die de gemeente Groningen sinds 2004 doorvoert om rijksbezuinigingen op te vangen en om geld vrij te maken voor nieuw beleid.

Per 1 september 2006 is er structureel op jaarbasis 33 miljoen euro bezuinigd. Dat is 4,4 miljoen euro meer dan op 1 januari 2006 en daarmee is 85% van de geplande bezuiniging van 39 miljoen gerealiseerd. De verwachting is dat in de rest van dit jaar nog ongeveer 1,3 miljoen euro aan bezuinigingen kan worden ingeboekt en dat het percentage daarmee aan het eind van dit jaar op 88% uitkomt.

Een zeer groot deel van de bezuinigingen komt tot stand door de personeelsformatie terug te brengen. Met de vakorganisaties is eerder afgesproken dat dit zonder gedwongen ontslagen gebeurt. Medewerkers stromen vrijwillig uit via bijvoorbeeld ouderdomspensioen, of vinden elders binnen of buiten de gemeente een nieuwe functie. In september 2006 was het aantal formatieplaatsen met 293,6 gedaald ten opzichte van 2004. Hiermee is 81% van de geplande structurele formatiereductie van 363,9 fte’s gerealiseerd.

De bezuinigingsoperatie is tot dusver voorspoedig verlopen, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst. Op dit moment zijn er nog 27,5 fte’s die moeilijk herplaatsbaar zijn. Om ook deze medewerkers elders in een nieuwe functie onder te brengen heeft de gemeente onlangs het Mobiliteitsbureau uitgebreid met een zeer ervaren loopbaanbegeleider.
Provincie:
Tag(s):