woensdag, 17. mei 2006 - 9:10

Laatste kans op kostenloze sanering asbestwegen

Arnhem

Op drie inloopavonden in de gemeenten Harderwijk, Lochem en Berkelland kunnen eigenaren van asbestwegen zich informeren over deelname aan de regeling sanering asbestwegen. Staatssecretaris Van Geel geeft de eige-naren nog een laatste kans om zich tussen 22 mei en 1 juli aan te mel-den voor kosteloze sanering.

Op de bijeenkomsten geven deskundigen van de provincie Gelderland, de betreffende gemeenten en de GGD informatie en is er ruimschoots de ge-legenheid om vragen te stellen. In de Stadswinkel in het gemeentehuis van Harderwijk is gedurende de hele inschrijfperiode van 22 mei tot 1 juli een asbestloket geopend. Dat wordt op 22 mei door Staatssecretaris Van Geel officieel

De saneringsregeling staat open voor particulieren, bedrijven en in-stellingen uit de gemeenten Harderwijk, Lochem, Berkelland, Putten, Nunspeet, Elburg en Ermelo.
Eigenaren die twijfelen of er asbest in de weg of het erf aanwezig is of hiervan een vermoeden hebben, worden ook verzocht zich aan te melden voor onderzoek. Alle opgegeven locaties worden getoetst aan de criteria van de Saneringsregeling asbestwegen. Voldoen ze hieraan dan volgt een bodemonderzoek en eventueel sanering. Het onderzoek zal plaatsvinden in 2006/2007. De daadwerkelijke sanering vindt plaats in de periode tussen 2007 en 1 januari 2010. Het Rijk betaalt het onderzoek en de eventuele sanering.
Na 1 juli 2006 zal de inspectie van het Ministerie van VROM handhavend optreden op basis van het Besluit asbestwegen (Wet Milieugevaarlijke stoffen). Eigenaren die dan nog asbest in hun wegen of erven hebben zitten, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Bovendien draaien zij zelf op voor de kosten van de sanering.

Deze inventarisatie van asbestwegen en -erven in de regio's rond Goor en Harderwijk is een uitbreiding van de tweede fase van de Saneringsre-geling asbestwegen, die op dit moment in uitvoering is. Deze Sanerings-regeling asbestwegen tweede fase wijkt op enkele punten af van de sane-ringsregeling eerste fase. Zo wordt in de saneringsregeling tweede fase niet alleen het asfalteren van asbesthoudende wegen vergoed, maar ook het ontgraven. Ontgraven blijkt namelijk goedkoper, duurzamer en boven-dien staat het mooier in het landschap.
Provincie:
Tag(s):