dinsdag, 19. september 2006 - 15:36

Leeuwarden heeft meldprotocol schoolverzuim

Leeuwarden

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor leerlingen, die als voortijdig schoolverlater (vsv) kunnen worden aangeduid. In Leeuwarden is daartoe een gezamenlijk meldprotocol schoolverzuim opgesteld. Wethouder van onderwijs Gerrit Krol zal het regionaal verzuimprotocol aan de scholen binnen het voortgezet onderwijs woensdag in ‘Zalen Schaaf’ presenteren.

Binnen de context van de leerlingenzorg neemt de omgang met het schoolverzuim, al dan niet geoorloofd, een steeds prominentere plaats in. Verzuim kan hierbij gezien worden als een signaal voor de school, dat de ontwikkeling van de betreffende leerling extra aandacht behoeft. Veelal moet hierbij nadrukkelijk de thuissituatie van de leerling betrokken worden.

Scholen van het Voortgezet Onderwijs werken samen op het gebied van de leerlingenzorg in een zogenaamd Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO). belangrijke opdracht voor het SWV VO is dat voor iedere leerling er passend onderwijs moet zijn en geen leerling mag voortijdig de school verlaten.

Bij de totstandkoming van het protocol is nauw samengewerkt door de SWV VO, de leerplichtambtenaren en het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC).
Provincie:
Tag(s):