woensdag, 25. januari 2006 - 9:55

Lekkage in hoofdleidingnet ziekenhuis

Apeldoorn

In de nacht van maandag op dinsdag is een lekkage ontstaan aan een koppeling in het CV-hoofdleidingnet in de locatie Lukas. De reparatiewerkzaamheden werden dinsdagavond vanaf 23.00 uur uitgevoerd en duurden zo',n vier uur. Tijdens de reparatiewerkzaamheden daalde de temperatuur in het ziekenhuis dalen van 18 graden naar circa 14-15 graden en was er geen warm water beschikbaar.

Voor dit tijdstip werd onder meer gekozen omdat de bedrijfsprocessen hiervan het minste last ondervinden en er minder mensen in het ziekenhuis aanwezig zijn dan overdag. Met de afdelingen die hiervan hinder konden ondervinden werden afspraken gemaakt.

De verpleegafdelingen beschikken over voldoende dekens. De verwachting was dan ook dat opgenomen patiënten minimale hinder zouden ondervinden van de lagere temperatuur in het ziekenhuis. Desondanks werd naar de opgenomen patiënten een gebaar worden gemaakt en werden zij woensdagochtend getrakteerd op warme chocolademelk.

Het lek is ontstaan in een tijdelijke leiding, die vanwege de bouw van de locatie Lukas is aangelegd en maximaal een half jaar wordt gebruikt. Voordat de leiding in gebruik is genomen heeft een risico-analyse plaatsgevonden door een onafhankelijk instituut.

Samen met de leverancier wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de lekkende leiding.
Provincie:
Tag(s):