woensdag, 26. juli 2006 - 9:25

Nationaal meldpunt zwemwater opgericht

Den Haag

Stichting Reinwater heeft samen met Stichting De Noordzee en de ANWB een nationaal meldpunt zwemwater opgericht. Dit meldpunt stelt mensen in staat om een in vervuild water opgelopen ziekte te melden. De zwemwaterkwaliteit in Nederland is over het algemeen goed te noemen. Toch is zwemmen niet zonder risico's.

Zo'n 100.000 mensen per jaar worden ziek van een duik in vervuild water. Poep- en plasbacteriën en blauwwieren zorgen voor maag-darmklachten en misselijkheid. Reinwater roept mensen dan ook op zich te melden.

Zo krijgt de stichting een beter overzicht van de klachten. Tevens kan iedereen zelf zien hoe het met de ziektemeldingen staat in uw favoriete zwemwater. Surf daarvoor naar de site van het meldpunt. Zeker voor de niet officiële zwemlocaties is dit meldpunt een belangrijk hulpmiddel.


De milieuorganisaties werken in het meldpunt samen met de provincies en waterbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de controle op zwemwater.
Provincie:
Tag(s):