zaterdag, 2. december 2006 - 10:54

Nieuw tijdperk voor gemoderniseerde APK

Den Haag

'De APK moet zeker blijven bestaan, maar is wel aan vernieuwing toe'. Dat is de algemene conclusie van het APK-congres waar belanghebbenden zoals Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Openbaar ministerie, RAI, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, BOVAG, KNAC en FEHAC vertegenwoordigd waren.

Aanleiding voor het congres, dat op initiatief van de RDW afgelopen vrijdag plaats vond, is het feit dat voertuigen steeds geavanceerder worden met nieuwe veiligheids- en
milieutechnologieën. De APK-eisen zijn in de afgelopen jaren hierop nauwelijks aangepast. 'We zijn ons gaan afvragen hoe de APK kan aansluiten bij die nieuwe ontwikkelingen', aldus Johan Hakkenberg, algemeen directeur van de RDW.

Alle aanwezige partijen waren het er over eens dat de APK gemoderniseerd moet worden. Gesproken werd over het inhoudelijk aanpassen van het eisenpakket, het
gebruiksafhankelijk maken van de keuring (bijvoorbeeld verreden kilometers en de conditie van de auto) en het versterken van de milieucomponenten in de APK.
De RDW, de voor APK verantwoordelijke organisatie in Nederland, zal de vele goede ideeën die in het congres naar voren zijn gekomen oppakken en samen met alle betrokken partijen uitwerken. Het doel is zo te komen tot een APK die is toegerust op toekomstige ontwikkelingen.


Het Autofore doet verder een aantal voorstellen voor de verbetering van de APK in de toekomst. De voorgestelde wijzigingen moeten economisch getoetst worden, waarbij
opbrengsten en kosten tegen elkaar worden afgezet. Het definitieve Autofore-onderzoeksrapport wordt in februari aan de Europese Commissie aangeboden.
Provincie:
Tag(s):