woensdag, 8. maart 2006 - 16:03

Onderzoek naar oorlogsmunitie

Gaanderen

Eind 2006 wordt de nieuwe stationshalte in Gaanderen in gebruik genomen. De nieuwe halte wordt door spoorweg-beheerder ProRail aangelegd op de plek waar de spoorlijn de Hoofdstraat kruist. Voor de bouw van de halte moet grond worden verzet. Daarom eist ProRail van de gemeente een verklaring dat de grond vrij is van munitie.

Omdat hierover geen zekerheid bestaat, roept de gemeente de hulp in van de Gaanderense bevolking.
Uit de beschikbare gegevens blijkt niet duidelijk of er langs het spoor op het Pelgrimterrein munitie aanwezig is.

Daarom doet de gemeente een oproep aan de bevolking van Gaanderen: wie weet of er langs het spoor oorlogsmunitie ligt?

Inwoners die hierover informatie kunnen verschaffen, kunnen contact opnemen met de heer W. Regenspurg, telefoonnummer 0314-377498.

De nieuwe stationshalte Gaanderen wordt geïntegreerd in het nieuw te ontwikkelen woongebied Het Nieuwe Pelgrim met circa 185 woningen. Het perron wordt 170 meter lang en 3,50 meter breed. Op het perron zijn een overkapte wachtgelegen-heid voor reizigers, een klok, een omroepinstallatie en dienstregeling aanwezig.

Bij de halte wordt een parkeerplaats voor 20 auto’s aangelegd en een overkapte fietsenstalling voor 125 fietsen, waarvan 20 in kluizen. Er is voldoende ruimte aanwezig om op termijn 50 extra stallingplaatsen te realiseren.

De kosten van de aanleg van de stationshalte zijn geraamd op € 1,9 miljoen. Hiervan betaalt de gemeente € 400.000 en de provincie € 1,5 miljoen. Daarnaast betaalt de gemeente de inrichting van het voorplein met parkeerplaatsen en fietsenstalling. De kosten hiervan zijn geraamd op € 291.000.
Provincie:
Tag(s):