zaterdag, 21. januari 2006 - 9:31

Onjuiste berichtgeving over scholiere

Winterswijk

De politie is hogelijk verbaasd over de berichtgeving met betrekking tot Taida Pasic. Gesuggereerd wordt dat het meisje in de klas gearresteerd is en dat is absoluut niet gebeurd. Dat is niet onze werkwijze en er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld. Naar aanleiding van een artikel in een regionaal ochtendblad op vrijdag 20 januari met als kop: “Politie arresteert scholiere in klas� voelde de politie Noord- en Oost-Gelderland zich genoodzaakt nog dezelfde dag een persverklaring uit te geven.

Een medewerker van de vreemdelingenpolitie is naar de school gegaan. Hij heeft zich bij een docent gemeld en deze heeft het meisje opgehaald. In diens bijzijn is haar uitgelegd, dat zij zich aan het begin van de middag op het politiebureau in Winterswijk diende te melden. Hier is haar de afgewezen beschikking van de Immigratie en Naturalisatiedienst uitgereikt.

Betrokkene wist, dat zij bij een negatieve beschikking Nederland diende te verlaten. Om de terugkeer te effectueren is zij in vreemdelingenbewaring gesteld. Voorafgaand aan deze afwijzing loopt al een lang traject van juridische beslissingen die voor het meisje altijd negatief zijn uitgevallen.

Wel hebben de vreemdelingenpolitie en vluchtelingenwerk inmiddels alles in het werk gesteld, zodat het meisje in het voormalig Joegoslavië het Nederlandse staatsexamen kan doen.
Provincie:
Tag(s):