maandag, 29. mei 2006 - 14:04

Overmatig gebruik van alcohol onder jongeren

Ede

De gemeente Ede organiseert drie informatieavonden voor ouders over de gevaren van overmatig gebruik van alcohol onder jongeren. De avonden in Otterlo, Wekerom en Lunteren zijn speciaal bedoeld voor inwoners van de dorpen in de buitengebieden van Ede.

Het gaat om een voorlichtingscampagne om drankmisbruik onder jongeren terug te dringen. De aanpak is gericht op jongeren én hun ouders en schenkt specifiek aandacht aan de bezoekers van keetfeesten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ouders vragen stellen en ervaringen delen.

De data van de bijeenkomsten zijn als volgt:

Dinsdag 6 juni, Dorpshuis Otterlo, Sportlaan 5, Otterlo;
Donderdag 8 juni, Dorpshuis De Kastanjehof, Dorpsplein 10a, Wekerom;
Maandag 12 juni, Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, Lunteren.

Het programma voor alle avonden is van 19.00 tot 21.30 uur.

Het Plan van Aanpak Alcoholmisbruik is opgezet in samenwerking met het Gelders Centrum voor Verslavingszorg De Grift. Er is ook voorlichting en preventie richting jongeren via het voortgezet onderwijs met folders, posters en themalessen.

Keeteigenaren kunnen periodiek rekenen op een brief van de burgemeester R.C. Robbertsen van Ede, waarin hij wijst op hun verantwoordelijkheid.

Overmatig gebruik van alcohol op jonge leeftijd komt vaak voor. Dit in de vorm van indrinken thuis of op hangplekken voorafgaand aan feesten of uitgaan. Het drinken in zelf ingerichte keten gebeurt veel in de buitengebieden. Een slechte gezondheid, verkeersongelukken, vandalisme en agressief gedrag kunnen de gevolgen zijn.
Provincie:
Tag(s):