dinsdag, 7. februari 2006 - 11:21

Politie stoot taken af naar gemeente

Zeist

De Politie regio Utrecht heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgesproken om de criminaliteit in haar regio tussen 2002 en 2007 met 30% terug te dringen. Deze daling van de criminaliteit bereikt de politie onder meer door de nadruk te leggen op de taken handhaving en opsporing, anders gezegd ‘het boeven vangen’. Alles wat daarmee te maken heeft beschouwt de politie als haar kerntaak. Alle andere werkzaamheden die geen direct verband hebben met handhaving of opsporing, zullen niet meer door de politie worden uitgevoerd.

Een groot deel van de niet-kerntaken draagt de politie over aan andere instanties zoals de gemeente. Hierover heeft de politie afspraken gemaakt met de gemeente en de andere partners in veiligheid. Daarnaast zal een aantal zaken niet meer worden uitgevoerd en komt de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zelf om de hoek kijken.

Het aantal activiteiten dat de politie overdraagt aan de gemeente moet gezocht worden in o.a. het opsporen en verwijderen van fiets- en autowrakken, beoordelen van defect straatmeubilair en het lesgeven op scholen. Dit laatste wordt
overgenomen door JeugdPunt en mogelijk op termijn door het bureau HALT. Waar nodig ondersteunt de politie. Voor zaken die niet direct levensbedreigend zijn, niet gerelateerd zijn aan een misdrijf en die niet van invloed zijn op de openbare orde, kunt u niet meer bij de politie terecht. Mocht u in deze gevallen toch het politiebureau bellen, dan zal de receptionist u doorverwijzen naar andere instanties zoals de gemeente. In geval van levensbedreigende situaties, ordeverstoringen en misdrijven staan de politiemedewerkers u als vanzelfsprekend direct bij!
Provincie:
Tag(s):