dinsdag, 19. december 2006 - 21:19

Provincie en Rijkswaterstaat bestrijden samen gladheid

Zwolle

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat hebben de handen ineen geslagen en strooien vanaf dit winterseizoen gezamenlijk tegen gladheid. De nieuwe aanpak behelst het gelijktijdig preventief strooien met nat zout en bij sneeuw of ijzel strooien met droog zout en de inzet van sneeuwschuivers. Het strooien met nat zout gebeurt voordat het glad wordt, dit zout blijft beter op de weg liggen. De strooiauto’s rijden volgens vooraf bepaalde routes op een zogenaamd netwerkniveau. Dit betekent dat in deze routes alle Rijks- (behalve autosnelwegen) en provinciale wegen in Overijssel zijn opgenomen.

Daarbij strooit de provincie niet alleen haar provinciale wegen en het Rijk haar rijkswegen, maar strooien beiden ook elkaars wegen als onderdeel van de route. Ook de gemeentelijke wegen die binnen de route vallen worden meegestrooid. Daarnaast vindt met de gemeenten nog overleg plaats om ook in deze samenwerking deel te nemen.

Door nauw samen te werken, wordt het strooibeleid gelijkgetrokken. Hierdoor komt de automobilist niet voor verrassingen te staan als hij van provinciale op Rijkswegen komt en omgekeerd. Daarnaast is het efficiënter om gezamenlijk op te trekken. Het gezamenlijk gebruik van steunpunten met zoutopslag en strooiers is kostenbesparend. De provincie en Rijkswaterstaat werken vanuit de steunpunten: Beukers (Noordwest-Overijssel), Zwolle-Spoolde (West-Overijssel), Hardenberg (Noordoost-Overijssel), Tubbergen (Noordoost-Twente), Hengelo (Zuidoost-Twente), Markelo (Zuidwest-Twente) en Raalte (Salland).
Provincie:
Tag(s):