maandag, 6. februari 2006 - 12:25

Provincie sluit per direct zwembad 'Het Morgenbad'

Leuth

Gedeputeerde Staten hebben besloten met onmiddellijke ingang (2 februari, 13.00 uur) openbaar zwembad ‘Het Morgenbad’ in Leuth te sluiten. Het bad, waar veel basisschoolleerlingen uit de omgeving zwemles krijgen, voldoet volgens GS niet aan de vereiste normen voor veiligheid en gezondheid (de wettelijke voorschriften op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden).

De algehele staat van zwembad, kleedkamers en andere ruimtes is door achterstallig onderhoud onacceptabel, aldus het oordeel van GS. Pas als uit de nodige maatregelen die getroffen moeten worden, blijkt dat het zwembad aan de voorschriften voldoet, kunnen GS besluiten het bad weer open te stellen.

Uit de controle die op 1 februari heeft plaatsgevonden, blijkt onder andere dat de waterkwaliteit niet aan de normen voldoet. Maandelijks moet de waterkwaliteit van alle bassins door een laboratorium worden onderzocht, maar bij de controle bleek dat vanaf augustus 2005 geen onderzoek meer is uitgevoerd door een laboratorium.

De tegels rondom het bad zijn niet voldoende schoongemaakt, waardoor ze vrij glad zijn. Ook de bodem en wanden van het bassin bleken sterk verontreinigd te zijn.

In het gehele gebouw wordt er te weinig gedesinfecteerd, waardoor tegelvloeren in de garderobe, kleedruimtes en het zwembad sterk vervuild zijn met kalkaanslag of huidvetten. De luchtverversing in de gehele inrichting is onvoldoende, de ventilatievoorzieningen zijn sterk vervuild waardoor ze op enkele plaatsen niet goed functioneren. Hierdoor ontstaat condensvorming en lekkage boven het diepe bad.

GS hebben ook gevaarlijke situaties aangetroffen. Vloertegels blijken beschadigd waardoor scherpe randen ontstaan. Een van de nooduitgangen bleek niet open te kunnen en de machinekamer stond volledig onder water met het risico van kortsluiting.

In februari 2005 hebben GS de houder van het Morgenbad al gewaarschuwd om een van de betreffende voorschriften strikt na te leven. Bij de recente inspectie bleek dat ook daar niet of nauwelijks aan was voldaan, waarna GS overgingen tot onmiddellijke sluiting.
Provincie:
Tag(s):