woensdag, 5. juli 2006 - 20:50

PS Drenthe willen herbenoeming CdK Relus ter Beek

Assen

Provinciale Staten van Drenthe hebben een positieve aanbeveling gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van Commissaris van de Koningin de heer A.L. Ter Beek. Als de minister de aanbeveling van de Drentse Staten overneemt, wordt de heer Ter Beek per 1 januari 2007 voor een derde ambtstermijn benoemd als Commissaris van de Koningin in Drenthe.

Provinciale Staten deden hun aanbeveling op basis van een advies van de Vertrouwenscommissie Herbenoeming. Deze commissie bestond uit de voorzitters van nagenoeg alle statenfracties.

De heer Ter Beek werd in 1994 voor het eerst benoemd als Commissaris van de Koningin in Drenthe. In 2000 werd hij, ook toen na een aanbeveling door de Staten, voor een tweede ambtstermijn benoemd.
Provincie:
Tag(s):