donderdag, 19. oktober 2006 - 20:41

Staten stemmen in met uitbreiding Drents Museum

Assen

Provinciale Staten hebben woensdag tijdens een extra vergadering unaniem ingestemd met de plannen voor de uitbreiding van het Drents Museum. Met die plannen is een provinciale subsidie gemoeid van 12 miljoen euro.

De staten toonden zich enthousiast over de plannen en benadrukten het belang voor de culturele, toeristische en economische infrastructuur van Assen, de provincie en de noordelijke regio.

De fracties benadrukten het feit dat zij het totale benodigde budget van 18 miljoen als taakstellend beschouwen. De provincie draagt dan maximaal 12 miljoen euro bij. Voor de overige 6 miljoen euro is voor 5 miljoen euro subsidie aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Het Drents Museum zelf draagt 1 miljoen euro bij.
Provincie:
Tag(s):