donderdag, 14. september 2006 - 21:30

Strijd over afvalopslag in bodem duurt voort

Assen

Opnieuw moeten de provincies aan de bel trekken om hun zeggenschap over de opslag van afval in de bodem te behouden. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) moest vorig jaar de Eerste en Tweede Kamer al alarmeren met een brief, toen minister Brinkhorst van Economische Zaken met een veegwet probeerde de bevoegdheid naar het Rijk te trekken.

Nu is het wetsvoorstel Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) in voorbereiding waarbij de provincies het gezag weer dreigen te verliezen. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) stoort zich aan de manier waarop het Rijk probeert de baas te worden over de diepe bodem.

Nadat de brandbrief over de veegwet nogal wat commotie opleverde, worden provinciale staten met regelmaat geïnformeerd over de gang van zaken. Vorige week zijn zij weer op de hoogte gesteld met een brief waarin een aantal recente ontwikkelingen is geschetst.

Zo is vanuit Europa nog steeds de dreiging aanwezig dat elke lidstaat voorzieningen moet treffen om radioactief afval op te slaan in haar diepe ondergrond. De provincie Drenthe is zeer alert op deze ontwikkeling, omdat in het provinciaal omgevingsplan (POPII) staat dat Drenthe niet wil meewerken aan de opslag van radioactief afval.

In de Europese beschikking Annex II worden procedures en criteria opgelegd voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen. Hoewel deze beschikking hoofdzakelijk gaat over afvalstoffen op gewone stortplaatsen, wordt via de kleine lettertjes ook de opslag van gevaarlijk afval onder de grond mogelijk gemaakt. De provincies zijn niet blij met de ontwikkeling omdat ze graag een stortverbod willen voor de diepe ondergrond.

Ze hebben staatssecretaris van Geel hierover benaderd. Hij is nu bereid om samen met de provincies te onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om tot een stortverbod te komen.
Over de nieuwe Wabo-regelgeving zijn de provincies bezig om de ministeries van VROM en EZ te overtuigen dat er sprake is van een provinciaal belang en dat daarom de provincies zeggenschap horen te houden over de diepe ondergrond.

De provincie Drenthe werkt intensief samen met de provincies Groningen, Fryslân, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg op het gebied van afvalopslag in de bodem. Binnenkort overleggen de provincies met de ministeries van VROM en EZ over de kwestie.
Provincie:
Tag(s):