donderdag, 31. augustus 2006 - 12:47

'Waalfront' nieuwste stadswijk Nijmegen

Nijmegen

Rond 2020 heeft Nijmegen er een nieuwe stadswijk bij: het Waalfront. Het bestaande industrieterrein aan de Waal, op een steenworp afstand van de binnenstad, verandert in een wijk met 2650 woningen, horeca, winkels en parkachtig groen. De gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed hebben vandaag het stedenbouwkundig toekomstbeeld gepresenteerd. Na een inspraakperiode zal de gemeenteraad eind 2006 een besluit nemen over het masterplan. In 2010 start naar verwachting de eerste woningbouw.

Het plangebied omvat 30 hectare, waarin naast de woningen zo’n 30.000 vierkante meter aan voorzieningen als winkels, horeca en bijvoorbeeld een museum zijn ingepland. Het masterplan kent 9 deelgebieden met een eigen sfeer en inrichting. In de deelgebieden rondom de bestaande haven komt de grootste dichtheid aan bebouwing.

Naar het westen toe liggen de parkachtige deelgebieden, met woongebouwen tussen het groen. Meest westelijk komen drie woontorens naast de aanlanding van de geplande nieuwe stadsbrug over de Waal. Er komt een stadsweg door het gebied die het autoverkeer vanaf de stadsbrug naar het centrum leidt. Langs de Waal komt voor langzaam verkeer een doorlopende verbinding met de binnenstad.

Het Waalfront ligt op een unieke plek in Nijmegen. Ingeklemd tussen de Waal, de oude binnenstad en de woonwijk het Waterkwartier. Vanwege de ligging aan de rivier zijn in het verleden dijken en ophogingen aangelegd. Bovendien heeft het gebied een rijke historie.

Het was als Romeinse nederzetting 2000 jaar geleden een van de eerste bewoonde plekken in wat nu Nijmegen is. Ook zijn er nog overblijfselen zichtbaar van negentiende eeuwse vestingwerken en restanten van de vroeg-industriële ontwikkeling van Nijmegen.
Provincie:
Tag(s):