dinsdag, 20. maart 2007 - 8:45

300 collectieve zelfbouw woningen in de stad

Eindhoven

De gemeente Eindhoven maakt de komende periode ruimte in verschillende delen van de stad om particulieren in groepsverband de mogelijkheid te geven om hun eigen woning(en) te bouwen (het zogenaamde collectieve particuliere opdrachtgeverschap of CPO). Zo moeten in de wijk Blixembosch Noord-Oost op die manier tenminste 50 woningen verrijzen. Om nog eens minimaal 250 huizen via CPO te realiseren wordt de bestemming van het gebied LandForum Zuid (in de wijk Meerhoven)gewijzigd van 'kantoren en bedrijven' naar 'wonen'.

Omdat particulieren samen grond kopen en zelf bepalen welke deskundigen/adviseurs zij inschakelen, hebben ze optimale invloed en kunnen zij bovendien profiteren van schaalvoordelen en de financiële risico’s spreiden.

Voor Land Forum Zuid wordt dit jaar een stedenbouwkundig plan opgesteld. De gemeente is ervan overtuigd dat Collectief particulier opdrachtgeverschap op die plaats een grote kans is om een bijzondere buurt toe te voegen aan de wijk Meerhoven waar Land Forum onder valt.

Eindhoven start in 2007 ook al met het werven van ‘collectieven’ voor de bouw van woningen in Land Forum Zuid.
Provincie:
Tag(s):