vrijdag, 30. maart 2007 - 16:15

73.000 woonwensen

Friesland

Vanaf vandaag ontvangen ruim 73.000 huishoudens in Fryslân een vragenlijst in de bus voor een grootschalig woonwensenonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de provincie Fryslân, Friese gemeenten en woningbouwverenigingen. Het onderzoek moet een actueel beeld geven van hoe de mensen wonen, wat ze van hun woning en woonomgeving vinden, welke verhuisbewegingen en verhuismotieven er in de afgelopen jaren geweest zijn en wat de woonwensen van mensen met verhuisplannen zijn. De aangeschreven huishoudens kunnen tot 1 mei aanstaande hun antwoorden opsturen.

‘Ik hoop dat iedereen die een vragenlijst ontvangt, even wat tijd kan vinden om hem in te vullen. Het levert ons als provincie, maar zeker ook de gemeenten en corporaties zeer bruikbare informatie op,’ aldus gedeputeerde Anita Andriesen. ‘Hoe groter de deelname, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. Dat betekent dat wij als partijen in onze plannen ook beter rekening kunnen houden met wat er in een dorp of buurt op de woningmarkt speelt en wat lokaal de wensen zijn.’

Het laatste onderzoek naar de woningbehoeften in 2003 liet bijvoorbeeld zien dat er een groeiende vraag naar huurwoningen was. Met name naar vrijstaande huurwoningen en huurappartementen met lift. Andriesen: ‘Die vraag is er wellicht nog steeds, maar ik heb ook geconstateerd dat er de afgelopen jaren al een verschuiving in de bouwprogamma’s is gerealiseerd. Er wordt steeds meer in de huursector gebouwd. Daarbij is ook meer aandacht voor betaalbare huurwoningen. Dat is mede ingegeven door de uitkomsten van het onderzoek dat we in 2003 hebben uitgevoerd.’ De resultaten van het huidige woonwensenonderzoek worden dit najaar bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):