donderdag, 7. juni 2007 - 11:09

Aanleg N207 een feit

Gouda

Woensdag is door de provincie Zuid-Holland, en DHV een overeenkomst ondertekend voor de aanleg van de N207 Zuidwestelijke Randweg (ZWR). De weg loopt om de bebouwde kom van Gouda en gaat deel uitmaken van de provinciale weg N207.

Met de aanleg van deze weg willen de partijen, de gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist en de provincie Zuid-Holland, de druk van het regionale verkeer op Gouda verminderen, de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Rotterdamseweg en omgeving verbeteren én zorgen voor een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard.

Het project behelst de aanleg van het tracé van de N207 tussen het Sluiseiland (ten westen van Gouda) en de N207 Schoonhovenseweg (ten zuiden van Gouda). Op de nieuwe wegverbinding wordt ook een nieuwe beweegbare brug over de Hollandse IJssel aangelegd. Daarnaast maakt natuur- en watercompensatie en landschappelijke inpassing onderdeel uit van het project.

De opdracht voor DHV is tweeledig. In de eerste fase verzorgt DHV alle voorbereidende werkzaamheden voor de Engineering & Constructcontracten, RAW-bestekken en de aanbesteding aan marktpartijen. In de uitvoering verricht DHV, namens de provincie, contractbeheersing en directievoering op het project.

De aanbesteding van de N207 is begin 2008, zodat halverwege dat jaar gestart kan worden met de aanleg. In 2011 wordt de N207 ZWR opgeleverd.
Provincie:
Tag(s):