dinsdag, 20. maart 2007 - 9:05

Aanplant tweede Klimaatbosje op Nationale Boomfeestdag

Leeuwarden

Op woensdag 21 maart 2007 krijgt de gemeente Leeuwarden er een Klimaatbosje bij. Mede namens It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland wordt aan de Hempenserweg bij het Piter Jelles College Aldlân een tweede Klimaatbosje ,6 walnotenbomen in driehoek, geplant. Dit gebeurt in het kader van de landelijke klimaatcampagne HIER. Aanwezig is wethouder Yvonne Bleize die de medewerking krijgt van leerlingen van Zorgcentrum Erasmushiem, wijkpanel Aldlân, het Piter Jelles College Aldlân en basisschool De Weide. Bewust is gekozen voor koppeling met de Nationale Boomfeestdag, die 50 jaar bestaat. Een dubbel symbolisch gebaar op deze eerste dag van de lente, die staat voor nieuw leven als ook voor een gezond klimaat tot in lengte van generaties.

Het planten van Klimaatbosjes is een initiatief van De Landschappen en Landschapsbeheer Nederland. De landelijke actie is onderdeel van de klimaatcampagne HIER. Hiervoor spannen 38 goede doelenorganisaties zich in om klimaatverandering op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. De gemeente Leeuwarden had op 17 november jl. de landelijke primeur door als eerste lokale overheid in Nederland een Klimaatbosje te planten (tegenover NS-station en AEGON-kantoor). De gemeente neemt duurzame zorg voor milieu en klimaat uitermate serieus en wil komend jaar op nog eens vijf tot zes prominente locaties in de stad Klimaatbosjes aanleggen.

De in een driehoek geplaatste walnotenbomen met herkenbaar ‘baken’ staan symbool voor de individuele verantwoordelijkheid in de wereldwijde klimaatproblematiek. De boomsoort bindt minstens 100 jaar CO2 en produceert duurzaam hout voor onder andere de meubelindustrie. De Klimaatbosjes inspireren het publiek zelf iets te doen aan het klimaatprobleem. Dat kan bijvoorbeeld door het kopen van CO2-neutrale producten. In Fryslân worden 50 tot 60 van dergelijke Klimaatbosjes geplant (3, 6 of 9 walnotenbomen in een driehoek). Opgeteld gaat het in heel Nederland om een compleet walnotenbos. Alle afzonderlijke Klimaatbosjes staan symbool voor de veel grotere compensatiebossen die veelal in de tropen worden aangelegd.

Stichting Nationale Boomfeestdag bestaat 50 jaar. Dit jubileum wordt overal gevierd op 21 maart 2007 met de aanplant van nieuwe bomen. De Boomfeestdag grijpt haar jubileum aan om vooral ‘De Groene Stad’ te promoten: een duurzame en leefbare stad met groen en bomen als uitgangspunt. Er is een groeiende politieke aandacht voor meer groen in de stedelijke gebieden. Gebleken is dat bewoners van veel (nieuwe) woonwijken grote behoefte hebben aan meer groen en vooral meer bomen in hun woonomgeving.
Provincie:
Tag(s):