donderdag, 25. januari 2007 - 11:12

Aantal werkzoekenden in 2006 gedaald

Amsterdam

De gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt heeft er toe geleid dat het aantal werkzoekenden in 2006 met bijna 120.000 is gedaald. Eind 2005 waren er nog ruim 670 duizend werkzoekenden bij CWI ingeschreven, eind vorig jaar waren er dat 554.000. Dit komt neer op een daling van ruim 17%, tegenover een daling van 3% in 2005. Oudere werkzoekenden profiteerden het minst van het grote aanbod aan banen. CWI verwacht dat de daling van het aantal werkzoekenden in 2007 doorzet.

De groep niet-werkende werkzoekenden (nww) tot 25 jaar is in een jaar tijd met ruim een derde gedaald. Stonden er eind december 2005 nog zo'n 60.000 jongeren ingeschreven bij CWI, eind december 2006 was dit gedaald tot 39.000. In de leeftijdsgroep 30-44 jaar was de afname absoluut gezien het sterkst. In een jaar tijd kromp het bestand van 265.000 tot 205.000, een daling van 23%.

Oudere werkzoekenden hebben het minst geprofiteerd van de opleving van de arbeidsmarkt. De daling van het aantal nww onder 45-plussers bedroeg het afgelopen jaar 6,3% (18.000). Het aantal werkzoekenden ouder dan 55 daalde met slechts 2%. Oudere werkzoekenden zijn ook vaker langdurig werkloos: 58% van de 45-plussers die bij CWI staan ingeschreven, is al langer dan twee jaar zonder werk. Onder werkzoekenden jonger dan 45 jaar is dit percentage 37%.

De afname van het aantal werkzoekenden was in 2006 sterker onder mannen dan onder vrouwen. In de eerste maanden van 2006 waren het vooral mannen die profiteerden van de toegenomen werkgelegenheid. Later begon ook het aantal werkzoekende vrouwen af te nemen. Op de totale beroepsbevolking is het percentage nww 7,4%: 6,3% onder mannen en 8,8% onder vrouwen.
Categorie:
Tag(s):