maandag, 8. januari 2007 - 19:37

’t Oosterhuisje is volop in beweging

Enkele maanden na de opening van peuterspeelzaal ’t Oosterhuisje in Oosterhuizen genieten de peuters en de leidsters, evenals de ouders, volop van de nieuwe accommodatie. Sinds 1 november is er ook een vaste leidster aangesteld.

Het bestuur van de peuterspeelzaal is momenteel druk doende met de verdere inrichting van het gebouw en de certificering van de peuterspeelzaal. De leeftijdsgrens voor de peuters is verlaagd van 2,5 jaar tot 2 jaar en drie maanden.

Tijdens de opening van de peuterspeelzaal hebben de peuters en een aantal leerlingen van OBS Oosterhuizen ballonnen losgelaten. De winnaar is geworden Lotte van Gelder. Haar ballon is het verst gekomen en wel op 371 kilometer afstand in Hemmoor in Duitsland. De tweede prijs was voor Lindsey Kleverwal en als derde zijn Jorik, Tim en Kirsten Veerkamp geëindigd. Allen hebben zij een mooie prijs gekregen.

Vol enthousiasme is hoofdleidster Germa Teunissen op 1 november met haar werkzaamheden begonnen. Momenteel wordt er geïnventariseerd of er animo is om te starten met een dinsdagochtendgroep. Deze extra ochtend is bedoeld voor peuters die één ochtend willen komen spelen of voor peuters die drie ochtenden willen komen of van twee naar drie ochtenden willen uitbreiden. Ouders die nieuwsgierig zijn naar ’t Oosterhuisje zijn van harte welkom tijdens de openingstijden.
Provincie:
Tag(s):