dinsdag, 6. februari 2007 - 15:13

Armoedige armoedebestrijding

Leeuwarden

Provinciale staten hebben statenbreed een voorstel van het CDA gesteund dat moet gaan dienen om de armoede in Fryslân effectief te gaan bestrijden. Er wordt een miljoen euro voor vrijgemaakt. De SP heeft dit voorstel schoorvoetend gesteund.

Ondanks de steun werden door de partij wel ernstige kanttekeningen geplaatst bij sommige onderdelen van het voorstel. Fractievoorzitter van de Kolk noemde het een nogal armoedig armoedevoorstel omdat hij vooral moeite heeft met de geringe hoogte van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld.

Ook het tijdelijke karakter dat het CDA er in eerste instantie het voorstel wilde brengen kon hem niet bekoren. Van de Kolk: “Een miljoen is veel te weinig al is het alleen maar omdat in andere provincies gebleken is dat er tot zes keer zoveel nodig was als een meerderheid van de staten in Fryslân ter beschikking wil stellen. Het klopt ook niet om er een tijdelijk karakter aan te willen geven omdat armoedebestrijding een zaak van lange adem zal blijken te zijn.

De SP diende moties in waarin zij vroeg om een verdubbeling van het ter beschikking gestelde budget naar twee miljoen euro en de tijdelijke regeling te vervangen door een structurele. Dit laatste werd ook ondervangen door een soortgelijke motie van de PvdA. Ondanks een dringend pleidooi van de SP fractie werd verhoging van het budget niet gesteund door een meerderheid. We hadden ook liever gezien dat er meer concrete hulp komt voor mensen dan een Task Force zoals nu de bedoeling is, maar in ieder geval gebeurt er iets en dat steunen we.�

De motie waarin om verdubbeling van het budget wordt gevraagd houdt de fractie aan totdat er over een half jaar de eerste evaluatie plaatsvindt.
Provincie:
Tag(s):