woensdag, 19. september 2007 - 8:20 Update: 20-09-2018 10:13

Arnhem voor invoering kwaliteitslabel prostitutie

Arnhem

De gemeenteraad lijkt met een grote meerderheid voor het behoud van homosauna's en parenclubs in de Algemene Politie Verordening (APV). Een belangrijk argument is dat deze instellingen anders niet meer onder de wet BIBOB vallen, waardoor criminele organisaties niet voldoende opgespoord kunnen worden.

Volgens D66 blijven goedwillende bedrijven nu geassocieerd worden met een criminele markt. Van belang is dat er in Nederland een bonafide markt gecreeerd wordt voor inrichtingen waar seks bedreven wordt. D66 Arnhem wil dit stimuleren door de invoering van een kwaliteitslabel. Dit zou tevens een reuze stap voorwaarts zijn tegen de illegale vrouwenhandel.

Sinds de officieuze regulering van de seksindustrie in Arnhem zit de prostitutiesector 'op slot'. Het maximum aantal uit te geven vergunningen werd destijds vastgesteld op 8. Nieuwe bedrijven kwamen niet in aanmerking. Deze, op zich logische, keuze tegen uitbreiding van het aantal prostitutiebedrijven heeft tot gevolg gehad dat een verdergaande hervorming van de Arnhemse seksindustrie niet mogelijk is. Vooralsnog heeft de gemeente zich immers grotendeels geconcentreerd op het reguleren en controleren van de prostitutiesector. Er is amper ingezet op verdere normalisering en verbetering van de branche.

Hervorming van de wijze waarop de gemeente naar seks kijkt is, volgens D66, wel degelijk nodig. De beleving van seks is de afgelopen jaren sterk veranderd. Via de televisie kan men zich abonneren op erotische zenders. Het aantal parenclubs groeit, de raamprostitutie is verdwenen en vervangen door escortbureaus, en de Wehkamp heeft sinds september 2006 een aparte erotische internetwinkel geopend en deze sinds juli 2007 ondergebracht in de oorspronkelijke wehkampsite.

Daarnaast maakt het huidige maximumbeleid het nieuwe ondernemers onmogelijk zich te vestigen in Arnhem. Juist van startende ondernemers is vernieuwing en een andere vorm van bedrijfsvoering te verwachten.

In opdracht van de Europese Commissie is door de Universiteit van Tilburg een onderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen van een 'kwaliteitslabel' voor sectoren waar een verhoogd risico is voor misstanden, waaronder de prostitutiebranche. De meeste betrokkenen vonden het kwaliteitslabel een goed idee. Een kwaliteitslabel is voor klanten van prostituees een goede indicatie dat in het bedrijf dat zij bezoeken de werk- en arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn en dat de daar werkzame prostituees vrijwillig en zelfstandig werken.

Voor de gemeente is een dergelijk kwaliteitslabel een (extra) instrument om het kaf van het koren te scheiden. Het verdient dan ook de aanbeveling dat de gemeente onderzoekt hoe het kan participeren in de implementatie van kwaliteitslabels voor de seksindustrie.

De APV discussie ten aanzien van homosauna's vindt inmiddels in steeds meer gemeenten plaats. Amsterdam heeft de APV al gewijzigd. In Haarlemmermeer is de burgemeester door de rechter teruggefloten. De rechter heeft aangemerkt dat een parenclub en erotisch cafe niet meer overlast oplevert dan een relaxbedrijf met horeca. Letterlijk wordt gezegd 'Zonder deugdelijke onderbouwing valt niet in te zien dat het standpunt van de burgemeester juist is, dat bij gebruik als parenclub sprake is van een andere ruimtelijke uitstraling van het perceel dan bij gebruik als relaxclub?'

 
Er zijn 17 homosauna's in Nederland. In het verleden zaten deze allemaal in een gedoog situatie, maar de laatste jaren wordt deze telkens vaker opgeheven. Voor de helft van de sauna's geldt dat deze niet (meer) onder de APV vallen.

In de meeste overige gemeenten geldt nog steeds een gedoogsituatie en bij een kleine minderheid van de sauna's is de gemeente van mening dat deze in de APV vallen. Behoort Arnhem tot deze kleine meerderheid of wil zij een liberale stad zijn, die oprecht een kans geeft aan bonafide bedrijven? Voor D66 is het antwoord duidelijk.