woensdag, 28. februari 2007 - 23:38

België: Voorrang van rechts nieuwe regels

Op 1 maart 2007 veranderen de regels betreffende de voorrang van rechts. De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben wordt afgeschaft. Dit heeft de Belgische verkeersminister Landuyt bekendgemaakt.

De verplichting om «op regelmatige wijze» van rechts te komen teneinde van voorrang van rechts te kunnen genieten wordt geschrapt. Er wordt expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt geen voorrang van rechts heeft.

Voorheen moest een automobilist die stopte bij een kruising, het overige verkeer voor laten gaan, ook al kwam hij van rechts. België hanteerde als enige lande in Europa deze regel.

Fietsers die uit een straat komen met beperkt éénrichtingsverkeer, aangegeven met het onderbord M2, genieten uiteraard voorrang van rechts daar zij niet uit een voor hen verboden rijrichting komen. Hetzelfde geldt voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A die uit een straat komen met beperkt éénrichtingsverkeer, aangegeven met het onderbord M3.

Wie op een kruispunt een doorlopend trottoir of een fietspad overschrijdt zal voortaan zijn voorrang van rechts ten aanzien van andere automobilisten niet meer verliezen. Met dien verstande dat de bestaande voorrangsregels ten opzichte van voetgangers en fietsers gevrijwaard blijven.
Categorie:
Tag(s):