vrijdag, 26. januari 2007 - 16:40

Benzeen aangetroffen op mijnenjager

Den Helder

Bij een intern onderzoek naar luchtkwaliteit op de mijnenjager Hr.Ms. Urk is de aanwezigheid van benzeen gebleken. Het onderzoek is gestart na klachten over de luchtkwaliteit aan boord.

Hoewel de benzeenconcentraties beneden de wettelijke grenswaarden blijven, worden maatregelen genomen om de bronnen van de gevonden benzeensporen op de Urk te lokaliseren en weg te nemen. Verder worden op andere mijnenjagers metingen uitgevoerd, binnen de kaders van een breder onderzoek naar de luchtkwaliteit aan boord van deze eenheden.
Provincie:
Tag(s):