vrijdag, 30. maart 2007 - 9:11

Brede steun voor verhoging maximum-snelheid caravans

Den Haag

BOVAG, ANWB, verladers- en vervoerdersorganisaties EVO en TLN, brancheorganisatie FOCWA en de caravanfabrikanten vertegenwoordigd in KCI, willen samen dat de huidige snelheidslimiet van 80 km/uur voor personenauto’s met caravans en aanhangwagens op snelwegen wordt opgetrokken.

De snelheid van caravans en vrachtverkeer komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Dit zorgt voor een betere doorstroming en voor minder agressie en hinder tussen bestuurders van vrachtauto’s, caravans en aanhangwagens. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Al jaren ontvangt de ANWB veel klachten van caravanbezitters die zich opgejaagd of gehinderd voelen door passerend vrachtverkeer. Caravanbezitters die uit voorzorg harder gaan rijden gaan rigoureus op de bon, zoals uit de vele bekeuringen van de laatste jaren bleek. Vrachtwagenchauffeurs op hun beurt klagen over bestuurders van caravan/aanhangwagencombinaties die voor hen onnodig het verkeer ophouden met een snelheid onder de 80 km/uur.

De ANWB, BOVAG, TLN, EVO, FOCWA en KCI hebben de handen ineen geslagen om beter begrip tussen weggebruikers te kweken. Eén van de onderdelen hierin is een verhoging van de toegestane maximumsnelheid voor auto’s met een caravan of aanhanger. De ervaring met hogere snelheden op buitenlandse snelwegen, bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland, laat zien dat de veiligheid niet in het geding is bij een verhoging van de maximumsnelheid.

Een bescheiden verhoging naar 90 km/u is volgens ANWB, EVO en TLN verantwoord uit oogpunt van luchtkwaliteit. Bij een homogenere verkeersstroom worden inhaalacties beperkt en het extra brandstofgebruik dat daarmee gepaard gaat. BOVAG en FOCWA geven aan dat technisch een verhoging naar 100 km/uur ook geen probleem is. Hiermee is een betere aansluiting met het snelheidsregiem in Duitsland mogelijk.
Categorie:
Tag(s):