donderdag, 8. maart 2007 - 21:31

Burgemeester Oosterhof mag blijven

Kampen

Burgemeester Oosterhof hoeft niet te vrezen voor zijn aanblijven in de gemeente kampen. De motie van afkeuring die in februari werd aangenomen is volgens de gemeenteraad niet een motie van wantrouwen. Commissaris van de Koningin Geert Jansen heeft uit de contacten met de fracties opgemaakt dat het vertrouwen in de burgemeester niet ter discussie staat. Er is de komende jaren veel te doen in Kampen en daar wil de burgemeester graag zijn steentje aan bijdragen.

De gemeenteraad van Kampen heeft op 22 februari een debat gevoerd met burgemeester Oosterhof over de door hem verleende vergunning voor Sail Kampen 2007. Het debat leidde er uiteindelijk toe dat de gemeenteraad in meerderheid een motie heeft aangenomen waarin het besluit tot de vergunningverlening voor vier attracties op zondagmiddag 8 april wordt afgekeurd. De zondagrust staat in de gemeente namelijk hoog in het vaandel. Voor burgemeester Oosterhof was deze afwijzing de aanleiding zich op zijn positie te beraden.

‘Ik ben geschrokken van de reacties na alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, in het bijzonder van de heftigheid van deze reacties. Dit is betreurenswaardig en nadelig voor het aanzien van onze gemeente’, aldus de burgemeester.
Provincie:
Tag(s):