maandag, 15. april 2024 - 10:55

Politie krijgt toestemming om automatische drone in Twente te mogen testen

Politiedrone
Foto: Politie
twente

Alle seinen staan op groen om de automatische drone binnen het publiek domein te gaan testen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarvoor een belangrijke ontheffing verstrekt. Deze ontheffing maakt het mogelijk om rondom de voormalige vliegbasis Twente te testen met het automatisch vliegen buiten het zicht van een piloot. Daarnaast mag de drone binnen het zicht van aangewezen agenten binnenkort ook worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Het doel van deze pilot is om de meldkamer bij noodsituaties sneller te voorzien van een situatiebeeld om zo beter de juiste hulpverlening te kunnen sturen.

De politie vindt het belangrijk om te blijven ontwikkelen en onze hulpverlening naar burgers te verbeteren. Daarbij past dat we innoveren en experimenteren, ook op technisch gebied. In dat kader is Politie Nederland in het voorjaar van 2022 gestart met een pilot om met behulp van een automatische drone in de meldkamer sneller een actueel beeld te kunnen krijgen van incidenten. De inzet van deze drone is bedoeld om te ondersteunen in de noodhulp bij hulpverlening (incidentafhandeling) en opsporing (heterdaadkracht). Dit zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen, woninginbraken of overvallen. De automatische drone is niet bedoeld voor zaken als surveillance en de inzet bij ordehandhaving.

Groen licht

Sinds de start van de pilot is er veel gebeurd. Zo zijn piloten geworven en opgeleid en is bestaande techniek bij de politie aangepast zodat deze is voorbereid op het werken met deze drone. Er is met burgers gesproken over privacy en acceptatie bij de inzet van politiedrones en er is op de Twente Safety Campus in Enschede volop getest met de simulatie van verschillende incidenten. Op basis van informatie en ervaring die is opgedaan is er tegelijkertijd gewerkt aan een aanvraag bij de ILT om de drone bij daadwerkelijke inzetten te mogen testen. Deze aanvraag moest onder andere voldoen aan verschillende wet- en regelgeving én aantonen dat er voldoende zekerheid is over de veilige inzet van de automatische drone. De ILT heeft deze aanvraag op 4 april 2024 goedgekeurd. Daarmee is groen licht gegeven om het vliegen met automatische drone buiten zicht verder te kunnen testen.

Toestemming om in Twente verder te testen

In een gebied van zes vierkante kilometer bij  de voormalige vliegbasis Twente mag er nu verder worden getest met het zelfstandig en buiten zicht van een piloot vliegen (Beyond Visual Line of Sight) in het luchtruimklasse G. De drone vliegt automatisch, maar een gediplomeerd piloot houdt de vlucht in de gaten en kan ingrijpen als dat nodig is. Op dit moment mag daarbij nog niet boven bebouwd gebied worden gevlogen. De drone mag daarnaast binnenkort ook voor het eerst worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. Dit gebeurt dan vanaf de locatie van het incident waarbij binnen het zicht van aangewezen politiecollega`s wordt gevlogen (Extended Visual Line of Sight). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de zoektocht naar vermiste personen in landelijk gebied.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):