donderdag, 8. februari 2007 - 13:43

Coördinerend constructeur bij complexe bouwwerken

Breda

De gemeente Breda wil dat bij grote en complexe bouwwerken een coördinerend constructeur aanwezig is die de samenhang en de organisatie van constructieve ontwerpen en berekeningen bewaakt. Hiervoor heeft de gemeente een beleidsregel vastgesteld die nog de inspraak ingaat.

De gemeente Breda volgt daarmee ook de voorstellen van diverse organisaties zoals het Ministerie van VROM, de vereniging BWT Nederland, Bouwen met Staal, de Betonvereniging, het Centraal Overleg Bouwconstructies, het Platform Constructeurs en de ONRI.

In Breda is een aanvrager van een bouwvergunning voortaan verplicht om bij omvangrijke en complexe bouwwerken een integraal beeld te geven van de manier waarop het bouwplan constructief ontworpen en berekend wordt. De uitvoering van bouwwerkzaamheden is en blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aanvrager van de bouwvergunning.

De aanvrager is verplicht daarvoor een coördinerend constructeur aan te wijzen. Om dit in Breda goed te regelen heeft de gemeente een beleidsregel vastgesteld, die de inspraak ingaat.

Het ministerieel Besluit Indieningvereisten Aanvraag Bouwvergunning biedt daarvoor een wettelijke grondslag. Het genoemde besluit, kortweg BIAB genoemd, is een besluit van de Minister van VROM en regelt waaraan een aanvraag bouwvergunning moet voldoen.
Provincie:
Tag(s):