zondag, 25. november 2007 - 17:21

Conferentie Vandalisme Aanpak Almere

Almere

De gemeente Almere organiseert dinsdag 27 november de conferentie ‘Vele handen maken licht werk’ Vandalisme Aanpak Almere. De conferentie vindt plaats in de Schouwburg Almere Esplanade 10. Tijdens deze conferentie, die door burgemeester Jorritsma wordt geopend, presenteert de gemeente het vandalisme pluspakket. Dit zijn sociale preventieve acties die bovenop het reguliere dagelijkse beleid worden uitgevoerd vanaf 2008 tot 2011.
De conferentie is het startsein van het actieplan Vandalismebestrijding 2008- 2011. Met dit actieplan en deze vernieuwende manier van werken moet het schadebedrag als gevolg van vandalisme in Almere dalen met 10%. De komende periode is er €140.000,- per jaar beschikbaar voor de uitvoering van het actieplan.

Programma
Burgemeester Jorritsma (portefeuillehouder Integrale Veiligheid) opent de conferentie. Daarna presenteert de gemeente het vandalisme ‘pluspakket’. Na de plenaire sessies kunnen de deelnemers naar zes verschillende kennisateliers. Deze ateliers zijn bedoeld als inspiratie voor het actieplan en de vandalismebestrijding in Almere.

Na de lunch geeft prof. Jo Hermanns (hoogleraar algemene opvoedkunde) zijn visie op de preventieve aanpak van vandalisme, jongeren als medebewoners, de rol van achtergrond en opvoeding, alternatieve oplossingen en bestuurlijke en beleidsmatige consequenties van een aanpak die uitgaat van preventie, verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Daarna volgt er een podiumdiscussie met dhr. Jo Hermanns, mevr. Johanna Haanstra, wethouder maatschappelijke participatie, dhr. Bert Wybenga, korpschef Flevoland, mevr. Nettie Tiemersma, bestuursmanager openbaar onderwijs).

Innovatieprijs
In september en oktober organiseerde de gemeente vijf stadsdeelbijeenkomsten ‘Vandalisme, niet normaal!’ Elke bijeenkomst leverde vier creatieve en sociale acties op. De deelnemers aan de conferentie vormen de publieksjury en geven aan welke actie het meest innovatief is. De meest innovatieve actie verdient €1000,- .

Programma
Dinsdag 27 november, Schouwburg Almere
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkom door dagvoorzitter Annemieke Hijink
Opening door burgemeester Annemarie Jorritsma
Presentatie door programmamanager Integrale Veiligheid Anja de Graaff , Vandalismeaanpak pluspakket: ‘Vele handen maken licht werk’.
10.45 uur Korte pauze en zaalwisseling
11.00 uur Zes inspirerende kennisateliers

1. Schoolbuurtproject Vandalisme, door Jorie Wieriks, Welzijnsstichting IJsterk/Amsterdam
2. Echt Recht-conferentie, door Rob van Pagée, Echt Recht
3. Ketenaanpak Graffiti, door Hilde van der Ielst, gemeente Leeuwarden
4. Buurt in Kracht, door Paul Jansen en Marieke Stenvers, Inkr8
5. Meld misdaad anoniem door Bert van Leeuw, Stichting Meld misdaad anoniem
6. Jolo, door Minke van ’t Hoff, De Schoor Almere

12.30 uur Lunch
13.30 uur De kennismatch: terugblik op de kennisateliers
De kick: Jongeren over vandalisme. Korte film van leerlingen van het ROC.
Inleiding prof. dr. Jo Hermanns

Podiumdiscussie
Vier podiumgasten gaan met de conferentiedeelnemers in gesprek over o.a. stellingen, actuele vragen en hot issues. De podiumgasten zijn: dhr. Jo Hermanns, mevr. Johanna Haanstra,
wethouder maatschappelijke participatie, dhr. Bert Wybenga, korpschef Flevoland, mevr. Nettie Tiemersma, bestuursmanager openbaar onderwijs.

Bekendmaking van het winnende innovatieve project door publieksjury en uitreiking innovatieprijs door dhr. Jan Vogel (directeur Bestuurszaken gemeente Almere)

Afsluiting
16.30 uur Napraten met een hapje en drankje
Provincie:
Tag(s):