dinsdag, 20. maart 2007 - 12:58

Controle op uitzicht belemmerende beplanting

Epe

Onlangs heeft de afdeling Ruimte, Economie en Welzijn geconstateerd dat er op meerdere plaatsen in de gemeente Epe het uitzicht is belemmerd door overhangende takken en beplanting. Door deze beplanting is er op een aantal plaatsen een verkeersonveilige situatie ontstaan, waardoor het risico op ongevallen en schade voor gebruikers van de weg groot is.

De eenheid Handhaving controleert de komende tijd alle verkeersituaties in verband met belemmerende beplanting. Deze beplanting en overhangende takken moeten gesnoeid worden, omdat een gevaarlijke situatie door beplanting in de Algemene plaatselijke verordening verboden is.

De medewerkers van de eenheid Handhaving vragen aan bewoners van percelen met beplanting die het uitzicht belemmeren, nadrukkelijk deze beplanting te snoeien.
De gemeente Epe zal ook een brief sturen, waarin een verzoek aan eigenaren staat om de beplanting te snoeien.

In de Algemene plaatselijke verordening (kortweg Apv) is het verbod op belemmerende beplanting voor het verkeer omschreven.

Het is verboden om beplanting of een ander voorwerp te hebben op een zodanige wijze dat het vrije uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd, of daardoor op een andere wijze hinder of gevaar ontstaat.

Op basis van deze regel in de Apv, is het niet mogelijk om een situatie te legaliseren door de afgifte van een vergunning. Wanneer het verzoek om te snoeien niet wordt nageleefd, is de eenheid Handhaving genoodzaakt bestuursrechtelijke maatregelen te nemen.
Provincie:
Tag(s):