donderdag, 15. maart 2007 - 8:38

Cybercrime in nieuw jasje

Den Haag

Sinds woensdag14 maart is het vernieuwde Meldpunt Cybercrime (MCC) in de lucht. Iedereen kan op deze site melding maken van kinderporno en het seksueel benaderen van kinderen, en van radicale en terroristische uitingen op en via het internet. Het politiemeldpunt is te vinden via: www.meldpuntcybercrime.nl

De oude site, een voorlopige voorziening, was ongeveer een jaar in de lucht. In die periode zijn er vooral meldingen binnengekomen betreffende kinderporno.

Met de nieuwe site en meer reclame voor het meldpunt hopen de initiatiefnemers dat meer mensen de weg naar het meldpunt vinden. Met een melding krijgen politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten een tip over iets wat de melder is tegengekomen op het internet. Deze melding kan daardoor de basis zijn voor verdere actie. De melder werkt hierdoor dus mee aan het aanpakken van criminaliteit op het internet.

Het Meldpunt Cybercrime (MCC) is een initiatief van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft deze website opgezet en is verantwoordelijk voor het doorzetten van de meldingen naar het juiste loket. Deze loketten zijn de verschillende politiekorpsen, justitie en opsporings- en inlichtingendiensten. In de toekomst kan via deze site ook melding gemaakt worden van andere criminaliteit op of via internet.
Categorie:
Tag(s):