dinsdag, 27. februari 2007 - 19:29

Dorpsbewoners in actie tegen kappen van bos

Wonen in het bos. School in het bos.Het bijzondere karakter van Doorwerth zijn de grote hoeveelheid bos en bomen die tot in de kern van het dorp en in de diverse wijken goed zichtbaar zijn. Het unieke bossige, en bomige karakter van het dorp komt met name nog voor in het clustergebied en in het bosgebied tussen de Bachlaan en de Richtersweg. Helaas loopt dit mooie stukje Doorwerth nu ten einde.

De gemeente Renkum heeft een kapvergunning verleend voor het kappen van een groot stuk bos in het gebied tussen de Bachlaan en de Richtersweg. Op deze nieuwe locatie wil men de afgebrande gymzaal herbouwen. Dit unieke stuk bos in het in het midden van het dorp, met daar middenin basisschool “de Dorendal, moet volgens de bewoners van Doorwerth bewaard blijven!

Ook gaan er al geruchten over verdere bebouwing die in dit stuk bos gepland staan zoals bejaardenwoningen van 6 hoog en bebouwing van de plaats waar voorheen de gymzaal stond. Omdat er geen overzichtsplan of duidelijke visie aanwezig is voor de plannen voor dit dorpsbos zijn de bewoners bang dat de semi-permanente gymzaal het “begin van het einde� zal zijn.

De bewoners van de omliggende wijken zijn in actie gekomen tegen dit besluit van de gemeente. Er zijn bezwaarschriften ingediend, belangengroeperingen ingeschakeld en er is een handtekeningenactie gestart. De initiatiefnemers van de actie noemen het een groot succes: “de bewoners van Doorwerth zijn nog onvoldoende op de hoogte van de plannen van de gemeente. Als wij uitleggen wat deze plannen zijn wil men massaal meewerken aan de actie. Er melden zich zelfs ouderen die zich met hun rollator aan de bomen willen gaan vastketenen�.

Het plan is om de handtekeningen op 6 maart om 16.00 uur op het gemeentehuis aan te bieden met een ludieke actie.

Volgens de Bomenverordening van de gemeente mag direct gekapt worden (16 maart aanstaande), bij een puntenwaardering van de bomen lager dan 45 punten. Een door de bewoners ingeschakelde bosbouwkundige heeft een grondige inventarisatie gemaakt van het bosgebied. Hij concludeert dat de aanvraag en daarop volgende beslissing van de kapvergunning niet met de gewenste zorgvuldigheid tot stand is gekomen.

Er is een onjuist aantal bomen opgegeven, en de toekomstverwachting van deze bomen is veel te laag ingeschat. Verder zijn minstens twee zichtbepalende bomen niet als zodanig erkend. Met een voorzichtige inschatting komt daarmee de puntenwaardering van een deel van de bomen op minimaal 50 punten.

De bewoners vrezen een voldongen feiten politiek van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):