maandag, 29. januari 2007 - 15:59

Enquête op Delfzijl.nu zeer goed initiatief

Delfzijl

De enquête over woon- en winkelbehoeften in gemeente Delfzijl is een groot succes. De enquête is reeds door een paar honderd mensen via de website ingevuld. Met name inwoners van gemeente Delfzijl geven aan waarde te hechten aan het op een dergelijke manier kenbaar maken van hun mening.

Gemeente Delfzijl is in december 2006 begonnen met een onderzoek naar woon- en winkelbehoeften via de website www.delfzijl.nu. Bewoners en bezoekers die nog niet aan het onderzoek hebben meegewerkt worden alsnog van harte uitgenodigd hun medewerking te verlenen.

Middels deze enquête wordt onderzocht wat de woon- en winkelbehoeften van bewoners en potentiële bewoners zijn. Het onderzoek loopt tot eind februari 2007.

Naast het online invullen van de enquête is er nog de mogelijkheid de enquête in te vullen op de bijeenkomst in de Molenberg op 6 februari aanstaande vanaf 19.30 uur. Op deze bijeenkomst wordt de centrumvisie gepresenteerd.

In het voorjaar van 2007 worden de uitkomsten van het onderzoek bekend gemaakt. Deze zullen ook op de website worden gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):