maandag, 17. december 2007 - 15:04

Explosieve groei beveiligings-bedrijven

Amsterdam

Een onderzoek van Ronald Van Steden van de vrije Universiteit Amsterdam (vUA) laat zien dat het aantal beveiligingsondernemingen over de afgelopen vijf jaar met bijna 80% explosief is toegenomen naar circa 1400. Ronald van Steden promoveert donderdag 20 december op zijn proefschrift getiteld ‘Privatizing policing. Describing and explaining the growth of private security’.

Veruit het grootste aantal bedrijven is kleinschalig van opzet met een personeelsbestand van 1 tot 5 werknemers. Het is overigens niet duidelijk, zo stelt Van Steden, of alle bedrijven daadwerkelijk actief zijn.

Het bedrijfsleven is de grootste klant van beveiligingsbedrijven (70%), gevolgd door de overheid (15%) en non-profit sector (15%). In totaal is de brancheomzet 1,29 miljard euro. De huidige groei van particuliere beveiliging is een voorzetting van een trend die begin jaren tachtig is begonnen: het aantal beveiligers is tussen 1980 en 2007 toegenomen van 10.000 naar ruim 30.000.

Het aantal politiemensen in Nederland komt op ongeveer 50.000. Alhoewel het aantal beveiligers het aantal agenten dus niet overtreft, heeft zich wel een omvangrijk arsenaal van veiligheidspersoneel naast de politie gevormd.

Terwijl discussies plaatsvonden wie de verantwoordelijkheid voor veiligheidszorg op zich moest nemen, de publieke of private sector, kon de beveiligingsbranche floreren: ondernemers zagen zich genoodzaakt beveiligers in te huren. Factoren die veel minder of geen rol bleken te spelen waren de toename van criminaliteit, terrorisme en een tekort aan middelen bij de politie.

Het onderzoek van Van Steden - werkzaam bij de afdeling Bestuur en Organisatie van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de vUA beschrijft de snelle opkomst van particuliere beveiliging en probeert hier ook verklaringen voor te bieden.

Hij concludeert dat overheidsbeleid gericht op het stimuleren van burgers (met name ondernemers) om meer eigen verantwoordelijkheid voor veiligheidsmaatregelen te nemen in combinatie met kosten/baten analyses van ondernemers zelf de meest prominente verklaringen zijn.

Tevens pleit hij voor een heldere politieke visie op de toekomst van de veiligheidszorg. Vooralsnog is weinig tot geen wetenschappelijke aandacht naar dit onderwerp uitgegaan.
Provincie:
Tag(s):