zaterdag, 17. maart 2007 - 12:39

Focus op 'From Vulcan’s Forge'

Maastricht - De bronzen uit het Rijksmuseum Amsterdam uit de periode 1450 -1800 zijn sinds 9 maart te zien in het Bonnefantenmuseum. De titel From Vulcan’s Forge (Uit het vuur van Vulcanus) verwijst naar de Romeinse god van het vuur en smid van de goden Vulcanus, zonder wie deze bronzen beelden niet zouden bestaan.

Conservator oude kunst, Lars Hendrikman, zal tijdens de rondleiding o.a. ingaan op het feit dat het merendeel van de tentoongestelde werken van het begin af aan als verzamelaarsobject bedoeld waren. Dergelijke kleine bronsculpturen werden in een kunstkabinet of Wunderkammer bewaard en bewonderd, samen met schilderijen, boeken en objecten uit natuur en wetenschap. Hendrikman vertelt over de oorsprong van dit fenomeen en de plaats van kleinfigurig bronssculptuur daarin.

Een van de oudste en meest imposante werken op deze tentoonstelling is de manshoge bronzen kandelaar die gemaakt is voor het Palazzo Vecchio in Florence in 1468, om de juist afgesloten vrede met Florence’s aartsrivaal Venetië te gedenken. Met deze overeenkomst was tevens de macht van de familie De Medici in Florence weer veilig gesteld, en het is dan ook niet voor niets, dat juist een telg uit deze familie de kandelaar heeft besteld.

Eveneens uit de vijftiende eeuw zijn de 8 rouwklagers (pleuranten), afkomstig van het praalgraf van Isabella van Bourbon, vrouw van de Bourgondische Hertog Karel de Stoute. In de beeldenstorm van 1566 is het merendeel helaas verloren gegaan.

Van meer dan een eeuw later zijn de vier Italiaanse waterspuiters in de vorm van draken, die deel uit hebben gemaakt van een fontein. Omstreeks het jaar 1600 werd de draak meer en meer geassocieerd met waakzaamheid en kracht, en werd daarom ook in familiewapens opgenomen. Ook de pausen Gregorius XIII (1572-1585) en Paulus V (1605-1621) voerden de draak in hun blazoen, in navolging waarvan diverse fonteinensembles met draken werden geïnstalleerd. De vier in Maastricht getoonde exemplaren zijn waarschijnlijk afkomstig van een buitenverblijf van paus Paulus V.

Focusrondleiding, exclusief op stap met een specialist!
Kosten € 2,50 met een geldig entreebewijs. Reserveren op reservations@bonnefanten.nl of op 043-3290111 (di t/m vr). Maximaal 20 deelnemers.

De volgende rondleiding is op 22 april om 15 uur.

Voor meer informatie over de tentoonstelling From Vulcan’s Forge zie www.bonnefanten.nl
Provincie:
Tag(s):