maandag, 12. maart 2007 - 14:25

Friezen carpoolen meer dan voorheen

Friesland

Aan de jarenlang dalende trend van het aantal personen per auto is een eind gekomen. Bij een recente tweejaarlijkse meting van de bezettingsgraad van auto’s is voor het eerste een hogere bezetting geconstateerd in de provincie Fryslân: 1,3. De bezetting van carpoolterreinen laat al tien jaar een stijgende lijn zien.

De provincie Fryslân meet sinds 1999 elke twee jaar, volgens een identieke systematiek, de bezettingsgraad van personenauto’s. Dit is het gemiddelde aantal personen per auto. Op vaste dagen wordt door VCC Mobiliteitsmanagement op vaste meetpunten van ’s morgens 07.00 tot ’s middags 18.00 uur bijgehouden hoeveel auto’s passeren en hoeveel mensen er in die auto’s zitten. Het eindresultaat is een gemiddelde bezettingsgraad per auto. Bij de vorige meting in 2004 was het 1,26. Nu is de geconstateerde gemiddelde bezetting licht opgelopen tot 1,30. Dit betekent dat bij de meting gemiddeld 1,3 persoon per personenauto is geteld.

Ook het aantal auto’s dat op Friese carpoolterreinen wordt geparkeerd neemt jaarlijks toe. In 1997 stonden op een werkdag gemiddeld 380 auto’s op Friese carpoolplaatsen; in 2006 is dit gestegen naar bijna 700 geparkeerde auto’s. Het aantal geparkeerde fietsen op carpoolterreinen schommelt al een aantal jaren rond de 260 per dag (zie grafiek).

De provincie Fryslân vervult een actieve rol bij het stimuleren van carpoolen. Zo worden nieuwe carpoolterreinen aangelegd en bestaande terreinen waar nodig vergroot. Verder ondersteunt de provincie Fryslân de carpool-website www.carpooldate.nl en organiseert zij publieks campagnes om carpoolen te stimuleren. Carpoolen levert een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden; het helpt files en uitstoot van vervuilende gassen te verminderen. Carpoolers noemen ook kostenbesparing als voordeel. Gedeputeerde T. Baas is tevreden met de resultaten van het onderzoek: “Het laat zien dat investeren in carpoolen loont. Alleen door combinaties van maatregelen als bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur voor automobilisten, fietsers én carpoolers, kunnen we Fryslân bereikbaar en leefbaar houden.�
Provincie:
Tag(s):