vrijdag, 2. februari 2007 - 16:21

Gemeente Urk doet mee in ´Lokaal Actief!´

Urk

De gemeente Urk heeft de afgelopen jaren goede resultaten geboekt op het gebied van sporten en bewegen. Met de Buurt Onderwijs Sport (BOS)-impuls heeft de gemeente diverse sportstimuleringsprojecten voor jongeren, ouderen en chronisch zieken opgestart. Als proef zal de gemeente Urk samen met Maarssen, Purmerend en Waddinxveen een lokaal actieplan voor gezond bewegen ‘Lokaal Actief!’ uitwerken en testen. Deze aanpak om tot een structureel actieplan te komen kan leiden tot een landelijke invoering.

Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), dat afgelopen zomer is gepresenteerd, beschrijft hoe de overheid uitvoering wil geven aan het speerpunt gezondheid in relatie tot bewegen. Er zijn vijf aandachtsgebieden (wijk, school, werk, zorg en sport) gekozen, waarin gewerkt wordt aan de uitvoering van het plan Lokaal Actief. Het NOC*NSF werkt samen met andere organisaties ook mee aan dit project.

Centraal in de aanpak staat het bevorderen van een actieve leefstijl. Het kabinet wil bereiken dat mensen voor hun gezondheid meer gaan sporten en bewegen. Dat de keuze voor een gezonde en actieve leefstijl de logische keuze van de burger zelf wordt.

In 2004 heeft de gemeente Woerden een lokaal actieplan gezond bewegen opgesteld, dat in een jaar tijd veel positieve reacties heeft opgeleverd. Het wordt gezien als een succesvol voorbeeldproject hoe lokaal structureel een actieplan gerealiseerd kan worden.

Voor de periode van één jaar moet de aanpak verder uitgetest worden, zodat de aanpak later ook landelijk geïntroduceerd kan worden. Hiervoor werden door de samenwerkende organisaties vier gemeenten uit Nederland geselecteerd. Gezien de positieve aanpak van de gemeente Urk is ook Urk gevraagd om deel te nemen aan het actieplan Lokaal Actief. Naast Urk doen Maarssen, Purmerend en Waddinxveen mee.

Om het actieplan in Urk handen en voeten te geven wordt gebruikt gemaakt van Sport Service Flevoland. De inzet van deze provinciale steunfunctie wordt bekostigd door de samenwerkende organisaties. Omdat Sport Service Flevoland al zeer nauw betrokken is bij de uitvoering van de breedtesportimpuls en BOS-impuls in de gemeente Urk, wordt verwacht dat er ook op deze terreinen een voordeelsituatie ontstaat
Provincie:
Tag(s):