vrijdag, 23. februari 2007 - 10:08

Gemeentebestuur stelt klagende ondernemers in ongelijk

Bedum

Het gemeentebestuur van Bedum heeft de bezwaren van een aantal ondernemers uit Bedum ongegrond verklaard. De ondernemers kwamen in het geweer omdat b. en w. aan een tweetal ondernemers vrijstelling hebben verleend van de bepalingen over detailhandel in het bestemmingsplan voor het Bedrijvenpark Boterdiep. Het college heeft, na afweging van alle belangen, besloten de situatie te laten zoals die is.

In mei 2006 besloot het college van Bedum onder voorwaarden positief te besluiten op verzoeken van D. Kuiper en E. Vaatstra om zogenaamde ‘branchevreemde en branche-eigen volumineuze artikelen’ te mogen verkopen in bedrijfspanden op het nieuwe Bedrijvenpark Boterdiep in Bedum. Het gaat om respectievelijk een fietsenhandel en een installatiebedrijf. Naar aanleiding van publicatie van de verleende vrijstellingen kwamen vijf ondernemers uit Bedum en een winkeliersvereniging uit het oude centrum in het geweer tegen de besluiten van b. en w. Daarbij werd onder meer aangevoerd dat (economische) belangen geschaad worden en dat er een precedentwerking vanuit zou gaan.

Burgemeester en wethouders hadden, concludeerden de bezwaarmakers, geen vrijstelling van de bestemmingsplanbepalingen mogen verlenen. Het college bestrijdt die zienswijze. Volgens het college kunnen concurrentieoverwegingen in de beide gevallen alleen bij hoge uitzondering aanleiding vormen om de gevraagde vrijstelling te weigeren. Dat is bijvoorbeeld het geval als het verlenen van vrijstelling leidt tot een ‘onevenredige aantasting van de distributieve voorzieningen in de gemeente’. Van een dergelijk aantasting is volgens het college geen sprake. De bezwaarmakers kunnen tegen de beslissing van het college beroep aantekenen.
Provincie:
Tag(s):